Community richtlijnen

Spreadshirt is het internationale e-commerce bedrijf dat iedere boodschap tot uitdrukking brengt. Zelf ontwerpen, marktplaatsen en shops bieden grenzeloze mogelijkheden voor veel expressie.

Spreadshirts community bestaat uit klanten, designers en shopeigenaren. Dankzij ons open platform kan iedereen zijn heel persoonlijke boodschap aan de wereld verkondigen. Kleding en accessoires zien wij als grenzeloos medium. Ontwerpen, ontdekken of verkopen volgens het motto: laat zien wat je kunt! Deze diversiteit betekent dat er ook ideeën of boodschappen bij zijn die je eventueel aanstootgevend vindt.

We geloven aan de vrije meningsuiting en de creatieve (zelf)expressie. Dit willen we mogelijk maken, ook als sommige meningen soms niet met onze persoonlijke mening overeenkomen. Daarom drukt Spreadshirt bijna alle geüploade designs, om het even of we je als persoon of bedrijf leuk vinden of niet.

Vanzelfsprekend zijn er wel richtlijnen die we voor onze community hebben opgemaakt. We verwijderen designs en/of shops waarop we attent worden die

  1. illegaal zijn.
  2. een ophitsende inhoud (hate speech) verbreiden.
  3. tot geweld oproepen.
  4. pornografisch zijn.

Producten, designs of shops die onder een van de hier genoemde categorieën vallen, worden naar eigen inzicht van Spreadshirt verwijderd. We behouden ons bovendien voor, andere gevoelige inhoud te verwijderen of in de zichtbaarheid te beperken als dit de kinderbeveiliging of de behoeften van een veelzijdige community dient.

In sommige gevallen zegt de context van een boodschap genoeg. We willen onze community aanmoedigen opmerkzaam te zijn en ieder design te melden dat volgens jullie in strijd is met deze richtlijnen. We behandelen iedere melding serieus, onderzoeken ieder geval grondig en vragen zo nodig experts om raad voordat we reageren.

1. Illegaal

Vanzelfsprekend zijn we gebonden aan de wetten van de landen waarin we onze diensten aanbieden. Illegale designs, producten of shops worden door ons verwijderd zodra we er attent op zijn geworden.

2. Ophitsende inhoud (hate speech)

We verwijderen gemelde designs en shops waarvan de inhoud volgens ons de waarden van mensen aantast op grond van

  • etniciteit
  • oorsprong
  • religieuze overtuiging
  • seksuele oriëntatie
  • gender-identiteit of geslacht
  • ernstige lichamelijke gebreken of ziekte

Organisaties en personen die anderen kritiseren als hierboven genoemd of haat verbreiden, zijn bij Spreadshirt niet welkom. Net als bij al onze community-richtlijnen vertrouwen we erop dat jullie ons dergelijke inhoud melden.

We behouden ons voor om satire of maatschappelijk-kritische commentaren met betrekking tot deze onderwerpen toe te staan als dit duidelijk in de context herkenbaar is.

Zo kunnen mensen met behulp van Spreadshirt ideeën, instituties en gewoontes ter discussie stellen door dit op producten uit te drukken. Dat bevordert de openbare discussie en zorgt voor een beter begrip onder elkaar.

In sommige gevallen kunnen mensen een inhoud opmaken, kopen of verkopen die ophitsing kopieert om juist op het bestaan hiervan attent te maken of andere hierover te informeren. Indien dit het geval is, verwachten we van de betreffende persoon dat hij de redenen hiervoor duidelijk aangeeft zodat we de context kunnen beoordelen.

3. Geweld

Spreadshirt verwijdert iedere gemelde inhoud die oproept tot geweld of beledigend, belasterend of bedreigend is voor slachtoffers van aanvallen, rampen of misdrijven.

In sommige gevallen kan iemand een inhoud opmaken, kopen of verkopen die geweld bevat om deze zo te veroordelen of om er bewustzijn voor te creëren. Dit gebruik kan worden toegestaan. We verwijderen iedere inhoud die geweld verheerlijkt of vereert.

4. Pornografie

Spreadshirt verwijdert iedere gemelde inhoud als bij deze het pornografische aspect in de voorgrond staat. Dit geldt vooral met betrekking tot minderjarigen. We behouden ons voor om de zichtbaarheid van een seksuele inhoud te beperken.