Communityrichtlijnen

Spreadshirt is bovenal een open platform. Dat betekent dat we voor 100% achter inhouden, diversiteit, inclusiviteit en constructieve gesprekken staan en hiertoe ook aanmoedigen. We zijn voorstanders van de vrije meningsuiting. Deze vrijheid inspireert, verrijkt en bekrachtigt mensen over de hele wereld. We zijn dus ook uitdrukkelijk tegen het verspreiden van discriminerende, beledigende en opruiende uitingen op de door ons verkochte producten.

Ons platform steunt op een community van klanten en shopeigenaars die met name een ding delen: de wens om hun boodschap en statement met de wereld te delen door ze op gepersonaliseerde kleding en zelf ontworpen accessoires te drukken. Dit betekent echter ook dat sommige mensen een inhoud betwistbaar vinden terwijl deze voor anderen geen probleem is. We zijn ons ervan bewust dat het op het moment heel moeilijk is om controversiële ideeën van kwaadwillige bedoelingen te onderscheiden, vooral omdat de context waarin zulke inhouden worden geplaatst, voortdurend kan veranderen.

Om deze reden hebben we onze communityrichtlijnen opgezet. We zullen designs, accounts en/of shops onmiddellijk en definitief van ons platform verwijderen zodra ze:

 1. illegaal zijn.
 2. een ophitsende inhoud (hate speech) verbreiden.
 3. tot geweld oproepen.
 4. pornografisch zijn.
 5. schadelijke, misleidende inhoud ondersteunen.

Producten, designs of shops die onder een van de hier genoemde categorieën vallen, worden naar eigen inzicht door Spreadshirt verwijderd. We behouden ons bovendien het recht voor, andere gevoelige inhoud te verwijderen of in zichtbaarheid te beperken als dit de kinderbescherming of de behoeften van een veelzijdige community dient. Bovendien kunnen accounts compleet worden gedeactiveerd, al naar gelang hoezeer hierdoor de communityrichtlijnen worden geschonden.

In sommige gevallen zegt de context van een boodschap genoeg. We willen onze community aanmoedigen opmerkzaam te zijn en ieder design te melden dat volgens jullie in strijd is met deze richtlijnen. We behandelen iedere melding serieus, onderzoeken ieder geval grondig en vragen zo nodig experts om raad voordat we reageren.

1. Illegaal

Vanzelfsprekend zijn we gebonden aan de wetten van de landen waarin we onze diensten aanbieden. Illegale designs, producten of shops worden door ons verwijderd zodra we er attent op zijn geworden.

2. Ophitsende inhoud (hate speech)

We verwijderen designs, accounts en shops van ons platform als we ontdekken dat de inhoud volgens ons mensen direct aanvalt, op het gebied van:

 • uiterlijk
 • etniciteit
 • oorsprong
 • religieuze overtuiging
 • seksuele oriëntatie
 • gender-identiteit of geslacht
 • ernstige lichamelijke gebreken of ziekte

We verwijderen bovendien gemelde inhouden, accounts en/of shops van groepen, organisaties, politieke partijen en individuen die direct of indirect haat of discriminatie tegenover de hierboven genoemde groepen verspreiden. Bovendien zullen we gemelde inhouden van onze pagina’s verwijderen die dergelijke discriminerende en opruiende groepen, organisaties, politieke partijen en individuen en hun ideeën ondersteunen, aanmoedigen of bevorderen. Net als bij al onze communityrichtlijnen vertrouwen we erop dat jullie ons dergelijke inhoud melden.

We behouden ons voor om satire of maatschappelijk-kritische commentaren met betrekking tot deze onderwerpen toe te staan als dit duidelijk in de context herkenbaar is.

Zo kunnen mensen met behulp van Spreadshirt ideeën, instituties en gewoontes ter discussie stellen door dit op producten uit te drukken. Dat bevordert de openbare discussie en zorgt voor een beter begrip onder elkaar.

In sommige gevallen kunnen mensen een inhoud opmaken, kopen of verkopen die ophitsing kopieert om juist op het bestaan hiervan attent te maken of andere hierover te informeren. Indien dit het geval is, verwachten we van de betreffende persoon dat hij de redenen hiervoor duidelijk aangeeft zodat we de context kunnen beoordelen.

3. Geweld

Spreadshirt verwijdert iedere gemelde inhoud die oproept tot geweld of beledigend, belasterend of bedreigend is voor slachtoffers van aanvallen, rampen of misdrijven.

In sommige gevallen kan iemand een inhoud opmaken, kopen of verkopen die geweld bevat om deze zo te veroordelen of om er bewustzijn voor te creëren. Dit gebruik kan worden toegestaan. We verwijderen iedere inhoud die geweld verheerlijkt of vereert.

4. Pornografie

Spreadshirt verwijdert iedere gemelde inhoud als bij deze het pornografische aspect op de voorgrond staat. Dit geldt vooral met betrekking tot minderjarigen. We behouden ons het recht voor om de zichtbaarheid van een seksuele inhoud te beperken.

5. Schadelijke, misleidende inhouden

Spreadshirt verwijdert de inhoud zodra we hiervan weten en we van mening zijn dat het misleidende en valse berichten verspreidt die we als beledigend voor de volksgezondheid en veiligheid beschouwen. We verwijderen bovendien gemelde inhouden van groeperingen die schadelijke en misleidende ideeën verspreiden, ondersteunen of bevorderen.