Bedrijfsgegevens

Naam en adressprd.net AG
Gießerstraße 27
04229 Leipzig
Duitsland
E-Maillegal@spreadshirt.net
Telefon +49 (0) 341 25 049 946
Fax +49 (0) 341 59 400 5499
Raad van bestuur belast met vertegenwoordiging Dr. Julian de Grahl (voorzitter)
Ferdinand von Humboldt
Voorzitter van de raad van commissarissen Lukasz Gadowski
Handelsregister Handelsregisternummer 22478, Amtsgericht Leipzig
Verantwoordelijk voor journalistieke-redactionele aanbiedingen Dr. Julian de Grahl
Gießerstraße 27
04229 Leipzig
Duitsland
BTW-ID DE 8138 7149 4
Geschillenbeslechting De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR platform) dat hier kan worden opgevraagd. Wij zijn niet verplicht en verbinden ons niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.