Algemene Voorwaarden voor de Marktplaats en Spreadshops

Stand per 2 maart 2020

A. Algemeen

1. Inhoudsopgave

Deze voorwaarden (“AV”) bepalen jouw rechten en plichten bij het gebruik van de door sprd.net AG (“Spreadshirt”) aan jou als partner beschikbaar gestelde diensten.

Deze AV zijn van toepassing op de volgende diensten:

 • Marktplaats (met name deel B.)
 • Spreadshop (met name deel C.)

Wil je gebruik maken van een van onze diensten, dan moet je akkoord gaan met de AV.

2. Begrippen die je moet kennen

“Producttypes” zijn onze producten, onafhankelijk van de kleur en de maat en zonder een design.

“Designs” zijn figuratief weergegeven ontwerpelementen (afbeeldingen en/of tekst) voor onze producten.

"Aanduidingen" zijn beschrijvingen en trefwoorden voor afzonderlijke designs.

“Marktplaats” is een van onze verkoopkanalen voor producten en bovendien uitgangspunt voor andere verkoopkanalen zoals e-commerce-marktplaatsen van derden (bv. van Amazon en eBay) en de zelf-ontwerpen-gedeeltes op onze eigen webpagina’s en in Spreadshops van andere partners. Op de Marktplaats van Spreadshirt en e-commerce-marktplaatsen van derden kunnen klanten kiezen uit verschillende, reeds ontworpen producten.

In het zelf-ontwerpen-gedeelte kunnen klanten met behulp van de “design-tools” producten zelf ontwerpen met eigen teksten en eigen of jouw designs.

"Spreadshop" verwijst naar een door ons beschikbaar gestelde online shop die je op websites kunt integreren.

"Partner-account" is jouw gebruikersaccount voor het beheer van je Spreadshops en designs. Voor de partner-account krijg je van ons een gebruikers-ID.

Voor "succesvolle verkopen" krijg je van ons een verdienste. Succesvol betekent dat

 • er een rechtsgeldige overeenkomst voor de aankoop van een product tot stand komt
 • het bestelde product aan de klant is verzonden
 • de klant de koopprijs heeft betaald en er binnen 14 dagen na verzending geen terugboeking heeft plaatsgevonden en
 • de bestelling niet door de klant is geannuleerd of als gevolg van wettelijke voorschriften of ons terugname-beleid is teruggezonden.

3. Zo word je partner

a) Maak gewoon een partner-account aan. Voor de publicatie van designs op de Marktplaats en voor het activeren van de Spreadshops stuur je ons het volledig ingevulde registratieformulier via onze website en ga je akkoord met de AV. Zodra je design gepubliceerd resp. je Spreadshop geactiveerd is, ben je partner.

b) Je bent verantwoordelijk voor je partner-account en dus ook verplicht je gegevens volledig en correct te vermelden en bij eventuele wijzigingen te actualiseren. Dit zijn met name je eigen persoonsgegevens, de gegevens voor de uitbetaling van je verdienste en voor de fiscale behandeling daarvan. Ook hebben we van jou een geldig e-mailadres nodig, zodat we met je kunnen communiceren.

c) Voordat je het registratieformulier verzendt, kun je de juistheid van de ingevoerde gegevens controleren en met behulp van de voorziene correctieprogramma's bewerken. Wanneer er bij ons redelijke twijfel bestaat over de juistheid van je ingediende gegevens of andere meegedeelde informatie, behouden wij ons het recht voor om afrekeningen en betalingen aan jou tegen te houden totdat er duidelijkheid is. Indien nodig zullen je ingediende gegevens openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld in de verplichte verklaring van het eigenaarschap (“Impressum”) overeenkomstig de Duitse mediawet (Telemediengesetz) in je Spreadshop.

d) Voor het sluiten van het contract zijn op dit moment de volgende talen beschikbaar: Duits, Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans, Noors, Zweeds, Deens, Pools, Fins

4. Onze relatie met de klant

Wij zijn contractpartner van de klant, zodat jij je volledig kunt concentreren op je designs en Spreadshops.

Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor de productie, levering en klantenservice. Daarom kunnen we ook bestellingen die niet voldoen aan onze technische en organisatorische eisen, afwijzen. Hetzelfde geldt als we vermoeden dat bestellingen in strijd zijn met de wettelijke voorschriften of rechten van derden.

Voor een vlotte afhandeling van bestellingen gebeurt de communicatie met de klant uitsluitend via ons.

5. Jouw partner-account

a) Wij bewaren de door jou ingediende gegevens, je inhoud die op de partner-account beschikbaar wordt gesteld en de door jou gemaakte instellingen voor de Marktplaats en je Spreadshops. Je kunt deze informatie via je partner-account inzien. Ook deze AV worden door ons bewaard en zijn beschikbaar op https://www.spreadshirt.nl/algemene-voorwaarden-C10183. De contracttekst wordt na het afsluiten van het contract niet bewaard.

b) In je partner-account vind je een overzicht van je verdiensten voor succesvolle verkopen.

c) Ga confidentieel met je inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) voor je partner-account om en bewaar ze op zo'n manier dat derden er onmogelijk kennis van kunnen krijgen. Gebruik je toegangsgegevens voor je partner-account niet op andere websites en diensten. Zodra je een reden hebt om te vermoeden dat derden kennis hebben genomen van je inloggegevens, dien je je wachtwoord te wijzigen en ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

d) Wij sturen je op onregelmatige tijdstippen via e-mail informatie en tips over je Spreadshops en/of de Marktplaats ("Partner-Newsletter"). Je kunt je op elk gewenst moment voor de Partner-Newsletter afmelden. Let erop dat aan het contract gerelateerde informatie gewoon verder via e-mail aan jou zal worden meegedeeld.

B. Bepalingen voor de Marktplaats

1. Zo werkt de Marktplaats

a) In je partneraccount kun je je designs op Spreadshirt uploaden en hiermee productvoorbeelden maken. Gebruik passende aanduidingen zodat je designs gemakkelijk op onze verkoopkanalen gevonden kunnen worden.

Vervolgens kun je je designs op de Marktplaats zetten.

b) Profiteer van nog meer verkoopkanalen: Door jou op de Marktplaats gezette designs kunnen door ons worden aangeboden op andere verkoopkanalen zoals e-commerce-marktplaatsen van derden (bv. van Amazon en eBay) en de zelf-ontwerpen-gedeeltes op onze eigen webpagina’s en in Spreadshops van andere partners.

c) De door jou op de Marktplaats beschikbaar gestelde designs en productvoorbeelden kunnen bij het gebruik van onze diensten binnen de grenzen van de technische mogelijkheden worden aangepast; zo kan bijvoorbeeld de grootte en de kleur van een design worden aangepast.

2. Je verdienste voor Marktplaatsverkopen

a) Basis voor het berekenen van je verdienste is de “Designprijs”.

aa) Voor elk door jou beschikbaar gesteld design wordt de klantprijs van de betreffende producten met dit design verhoogd met de designprijs. Indien hetzelfde design meervoudig op een product wordt gebruikt, dan wordt de designprijs slechts een keer berekend.

bb) De hoogte van de designprijs wordt bepaald aan de hand van

 • het producttype met jouw design en
 • het door de klant gebruikte verkoopkanaal.

Een overzicht van de designprijzen voor de verschillende producttypes en verkoopkanalen van Spreadshirt vind je hier: https://help.spreadshirt.com/hc/nl/articles/360011404220

b) Jouw verdienste
In het geval van een succesvolle verkoop van een product met jouw design, ontvang je de betreffende designprijs verminderd met de wettelijke omzetbelasting die van toepassing is op de designprijs bij de verkoop en de levering van het product aan de klant. De hoogte van de omzetbelasting die moet worden betaald op een succesvolle verkoop van een product kan variëren, afhankelijk van het land van levering en de verdere aanslag van de omzetbelasting op de verkoop.

c) Meer verkoop door middel van verkoopbevorderende maatregelen

aa) Spreadshirt voert regelmatig verkoopbevorderende maatregelen door en geeft klanten bv. kortingen op verzendkosten en verpakking van een bestelling of op de klantprijs van één of alle producten van een bestelling (kortingsacties).

bb) De kosten voor kortingen op verzendkosten en verpakking (bv. gratis levering) draagt Spreadshirt alleen en heeft dus geen invloed op je verdienste.

cc) Indien de klant bij het plaatsen van een bestelling een korting op de klantprijs van één of alle producten krijgt, dan wordt ook je verdienste voor je design in deze bestelling proportioneel verlaagd.

In het geval van procentuele kortingen (inclusief kwantumkortingen) wordt de verdienste verminderd met de korting die op de gehele bestelling wordt verleend (Voorbeeld: een korting ter hoogte van 15% op de klantprijs van alle producten verlaagt je verdienste ook met 15%).

In het geval van absolute kortingen wordt de verdienste verminderd in verhouding tot de korting die wordt verleend op de niet verlaagde klantprijs van de volledige bestelling (Voorbeeld: Een korting ter hoogte van 5 EUR voor een niet-verlaagde klantprijs van de volledige bestelling ter hoogte van 50 EUR vermindert je verdienste met 10% (5 EUR / 50 EUR)).

C. Bepalingen voor Spreadshops

1. Zo werken Spreadshops

a) Je kunt je Spreadshops als standalone websites toegankelijk maken of ze in andere websites integreren.

b) Via de partner-account staan er verschillende opties ter beschikking voor het ontwerpen van je Spreadshops. Let erop dat wijzigingen in de algemene voorwaarden van Spreadshirt voor klanten alsook in andere wettelijk vereiste informatie (bv. informatie over de gegevensbescherming) niet zijn toegestaan.

c) Je mag gebruik maken van reclame-elementen die wij je ter beschikking stellen (bijvoorbeeld banners en productafbeeldingen) voor de samenwerking met ons. Houd a.u.b. rekening met de bij de reclame-elementen opgelegde gebruiksvoorwaarden.

2. Je verdienste voor verkopen in de Spreadshops

2.1. Overzicht

a) Je kunt met elk product dat klanten in jouw Spreadshop bestellen, geld verdienen. Hoeveel je verdient, is afhankelijk van je marge. De “marge” bestaat uit:

 • een basismarge en
 • een mogelijke succesbonus

b) Je partnerverdienste voor een verkoop wordt berekend op basis van de basismarge en een eventuele succesbonus, rekening houdend met eventuele kortingen en belastingen.

 • jouw verdienste =
 • je basismarge
 • + mogelijke succesbonus
 • - mogelijke kortingen van de bestelling
 • - wettelijke omzetbelasting op de bestelling

c) Je kunt verdiensten voor je Spreadshop ook volledig uitschakelen.

2.2. Bepaal je basismarge

a) Je bepaalt voor ieder producttype je basismarge door de klantprijs van het producttype (inclusief een afdrukbereik) binnen een door ons voorgesteld kader zelf te bepalen. Het verschil tussen deze klantprijs en de basisprijs van het producttype is je basismarge voor dit producttype.

 • Je basismarge = klantprijs met een afdrukbereik - basisprijs

b) Je kunt de klantprijs voor je producttype altijd wijzigen. In dit geval verandert je basismarge overeenkomstig je aanpassing.

c) In het geval van een succesvolle verkoop van een product via je Spreadshop ontvang je de door jou bepaalde basismarge van het producttype verminderd met de wettelijke omzetbelasting die verschuldigd is over de basismarge bij de verkoop en levering van het product aan de klant. De hoogte van de omzetbelasting die moet worden betaald op een succesvolle verkoop van een product kan variëren, afhankelijk van het land van levering en de verdere aanslag van de omzetbelasting op de verkoop.

2.3. Designs op andere afdrukbereiken toevoegen

Je kunt designs op andere afdrukbereiken van een product toevoegen. De klantprijs wordt in dit geval per afdrukbereik verhoogd met nog een afdrukprijs. Je basismarge voor het producttype blijft hetzelfde.

2.4. Profiteer van onze diversiteit van designs

Je kunt voor je Spreadshop ook het design-tool activeren en de klant zo een zelf-ontwerpen-gedeelte aanbieden. Als je wilt, kunnen de klanten in je design-tool bovendien kiezen uit diverse designs van de Marktplaats (zie alinea B.1.b)) en hiermee producten ontwerpen.

Ook als je de design-tool activeert, blijft je basismarge voor het producttype gelijk, de klantprijs van de producten kan echter als volgt veranderen:

a) Indien een product door de klant wordt ontworpen met andere afdrukbereiken, wordt de klantprijs van het product per afdrukbereik verhoogd met nog een afdrukprijs.

b) Indien de klant een product ontwerpt met een design van de Marktplaats, kan de klantprijs van het product worden verhoogd met de betreffende designprijs (zie alinea B.2.a)).

c) Indien de klant een niet bedrukt product bestelt, hoeven voor het product geen afdrukprijzen te worden betaald en de klantprijs wordt overeenkomstig verlaagd.

2.5. Profiteer van de succesbonus

a) Hoe meer producten er via de Spreadshops van je partner-account worden besteld, des te meer kun je verdienen!

Er wordt met veel van onze producten (kijk hier, hierna “volumeproducten”) rekening gehouden tijdens het berekenen van de succesbonus.

b) Afhankelijk van het aantal succesvol verkochte volumeproducten via de Spreadshops van je partner-accounts in een kalendermaand worden de basisprijzen van alle volumeproducten voor jou in deze kalendermaand op de betreffende “volumeprijs” verminderd. Een overzicht van de maandelijkse verkoopdrempels en de volumeprijzen vind je hier.

De succesbonus voor de verkoop van een volumeproduct wordt berekend uit het verschil tussen de betreffende volumeprijs en de basisprijs van het volumeproduct.

 • succesbonus = basisprijs – volumeprijs

c) Om de verkoopdrempel te bepalen, wordt er rekening gehouden met alle volumeproducten die binnen een kalendermaand door de klant worden besteld en waarvoor uiterlijk 14 dagen na het einde van deze kalendermaand

 • de betaling van het bestelde product door ons is ontvangen,
 • het bestelde product is verzonden en
 • het bestelde product niet als gevolg van wettelijke voorschriften of ons terugname-beleid is teruggezonden.

d) In het geval van een succesvolle verkoop van een volumeproduct via je Spreadshop ontvang je de betreffende succesbonus verminderd met de eventueel verschuldigde wettelijke omzetbelasting op de succesbonus op het moment van verkoop en levering. De hoogte van de omzetbelasting die moet worden betaald op een succesvolle verkoop van een product kan variëren, afhankelijk van het land van levering en de verdere aanslag van de omzetbelasting op de verkoop.

2.6. Profiteer van de verkoopbevordering door middel van kortingen voor klanten (kortingsacties)

a) Beslis of je deel wilt nemen aan kortingsacties
Je kunt zelf beslissen of en hoe je aan kortingsacties voor je Spreadshop wilt deelnemen:

 • je kunt de deelname aan kortingsacties compleet uitsluiten. Dan neem je niet deel aan kortingsacties. Je basismarge blijft in dit geval gelijk.
 • Je kunt ook in je partner-account beslissen
  - deel te nemen aan alle kortingsacties die door Spreadshirt worden voorgesteld of
  - alleen deel te nemen aan bepaalde kortingsacties.
 • Bovendien kun je de periode voor het doorvoeren van een kortingsactie in het door ons voorgestelde kader zelf bepalen.

b) Effect van een kortingsactie op je marge

aa) De kosten voor kortingen op verzendkosten en verpakking (bv. gratis levering) draagt Spreadshirt alleen en heeft dus geen invloed op je marge.

bb) Indien de klant bij het plaatsen van een bestelling een korting op de klantprijs van één of alle producten krijgt, dan wordt (worden) ook je marge(s) voor deze bestelling proportioneel verlaagd.

In het geval van procentuele kortingen wordt de marge verminderd met de korting die op de gehele bestelling wordt verleend (Voorbeeld: een korting ter hoogte van 15% op de klantprijs van alle producten verlaagt je marge(s) ook met 15%).

In het geval van absolute kortingen wordt de marge verminderd in verhouding tot de korting die wordt verleend op de niet verlaagde klantprijs van de volledige bestelling (Voorbeeld: een korting ter hoogte van 5 EUR voor een niet-verlaagde klantprijs van de volledige bestelling ter hoogte van 50 EUR vermindert je marge met 10% (5 EUR / 50 EUR)).

3. Samenwerken als medeverantwoordelijken in de zin van artikel 26 AVG

3.1 Overzicht

De volgende alinea’s bepalen welke partij (jij of Spreadshirt) aan bepaalde verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet voldoen als je je Spreadshop activeert.

Deze verplichtingen hebben met name betrekking tot de bescherming van de rechten van betroffen personen conform artikelen 12-23 AVG en de informatieplichten conform artikelen 13, 14 AVG.

Tenzij anders gedefinieerd, zijn de definities van artikel 4 AVG van toepassing.

3.2. Functies en relaties van de medeverantwoordelijken ten opzichte van de betrokkenen

Door het activeren van je Spreadshop start je de verwerking van persoonsgegevens door Spreadshirt.

Voor het mogelijk maken van de gegevensverwerking door Spreadshirt ben jij samen met Spreadshirt verantwoordelijk.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid met jou strekt zich echter alleen uit tot de verwerkingsprocedure(s) van persoonsgegevens waarvoor je daadwerkelijk beslist over de doeleinden en de middelen:

 • Als je een Spreadshop activeert, omvat de gezamenlijke verantwoordelijkheid alleen het verzamelen van de persoonsgegevens van gebruikers van de Spreadshop.
 • Als je een Spreadshop ook integreert op je eigen website, strekt zich de gezamenlijke verantwoordelijkheid bovendien uit tot het doorgeven van de persoonsgegevens aan ons.

Voor het verwerken van persoonsgegevens door inkopen in de Spreadshop, het afwikkelen van de bestelling en de klantenservice blijft Spreadshirt alleen verantwoordelijk.

3.3. Gezamenlijke doeleinden en middelen van de verwerkingsactiviteiten

a) Je bepaalt samen met Spreadshirt de doeleinden en middelen van de verwerking (“gezamenlijke verwerking”). De omvang van de gezamenlijke verwerking vind je in alinea C.3.2. van deze AV.

b) Verwerkingsactiviteiten die niet onder de gezamenlijke doeleinden en middelen vallen, vormen geen gezamenlijke verwerking.

3.4. Taken en deelname van de medeverantwoordelijken

a) De naleving van de verplichtingen conform de wetgeving inzake gegevensbescherming is als volgt verdeeld:

aa) Spreadshirt is verantwoordelijk voor de naleving van de informatieplichten tegenover de betroffen personen conform artikelen 13, 14 AVG met betrekking tot de gezamenlijke verwerking.

bb) Spreadshirt is verantwoordelijk voor het verwerken van vragen over gegevensbescherming van betrokkenen in de zin van hoofdstuk III AVG, die betrekking hebben op de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens in de Spreadshop. Als je een dergelijk verzoek van een betrokken persoon ontvangt, moet je dit onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek doorsturen naar Spreadshirt (privacy@spreadshirt.net).

cc) Spreadshirt is verantwoordelijk voor het onderzoek en de eventuele melding van incidenten op het gebied van gegevensbescherming conform artikelen 33, 34 AVG, die betrekking hebben op de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens. Indien je kennis krijgt van feiten (door eigen waarneming of door kennisgeving door een derde partij) die, ongeacht het werkelijke risico voor de betrokkenen, geschikt zijn om een kennisgevingsverplichting conform artikelen 33, 34 AVG te rechtvaardigen met betrekking tot de gegevens die onder gezamenlijke verantwoordelijkheid worden verwerkt (‘mogelijk incident in verband met gegevensbescherming’), moet je Spreadshirt onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur nadat je kennis hebt genomen van het incident, per e-mail op de hoogte stellen aan privacy@spreadshirt.net.

dd) Spreadshirt zal onderzoeken of een beoordeling van de gevolgen voor de gegevensbescherming nodig is voor de gezamenlijke verwerking en zal voldoen aan de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen.

b) Je gaat ermee akkoord om Spreadshirt bij te staan bij het nakomen van de in artikel C.3.4.a) genoemde verplichtingen en om Spreadshirt alle informatie te verstrekken die nodig is voor het nakomen van de verplichtingen.

c) In alle overige gevallen dient elke partij haar verplichtingen conform de AVG na te komen.

3.5. Verplichtingen inzake wederzijdse informatieverstrekking

a) Spreadshirt en jij verstrekken elkaar tijdig informatie, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van taken of deelnemingshandelingen van de andere partij, in het bijzonder met betrekking tot wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de gezamenlijke verwerking.

b) In geval van controlemaatregelen van een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming en andere verzoeken, onderzoeken of vragen van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of van derden met betrekking tot gezamenlijke verwerking, stel je Spreadshirt onmiddellijk op de hoogte zodra je kennis krijgt van de uitvoering van de controlemaatregel.

3.6. Beveiliging van de gegevensverwerking

Spreadshirt en jij zorgen er met inachtneming van de beginselen van een correcte gegevensverwerking conform artikel 32 in combinatie met artikelen 5 lid 1 AVG door middel van passende controles voor dat de gezamenlijke verwerking uitsluitend in overeenstemming met deze AV wordt uitgevoerd. Spreadshirt en jij verzekeren elkaar dat persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming worden behandeld.

3.6. Centraal contactpunt voor betrokken personen

Centraal contactpunt voor betrokken personen conform artikel 26 lid 1, pagina 3 AVG is Spreadshirt.

D. Gezamenlijke bepalingen voor de Marktplaats en Spreadshops

1. Wijzigingen in het productassortiment

1.1. Nieuwe producten

Spreadshirt streeft ernaar zijn productassortiment voortdurend te verbeteren en uit te breiden. Onder “nieuwe producten” wordt verstaan: gebruiksvoorwerpen, promotie- en decoratieartikelen (met name kleding, schoeisel en hoofddeksels; gedrukte producten zoals kaarten, foto's, posters en stickers; tassen en hoezen; paraplu's; serviesgoed, dozen, glaswerk en aardewerk; kussens, gordijnen en tapijten; speelgoed en sportartikelen).

1.2. Aanbod van nieuwe producten

a) Indien bij Spreadshirt nieuwe producten beschikbaar zijn, heeft Spreadshirt het recht je designs volgens deze AV ook voor nieuwe producten te gebruiken.

b) Spreadshirt heeft bovendien het recht om voor de nieuwe producten eerst

 • de designprijs van je designs op de Marktplaats (zie alinea B.2.a)) en
 • je basismarge (zie alinea C.2.2.) en de mogelijke succesbonus (zie alinea C.2.6.) in je Spreadshop redelijkerwijs te bepalen door deze in de partner-account te publiceren.

Bij het bepalen van de prijs zal Spreadshirt met name rekening houden met het verkoopkanaal, het producttype en de hoogte van de klantprijzen van het nieuwe product, alsmede met de designprijzen of basismarges en succesbonussen van vergelijkbare producten.

Bij verkoop op de Marktplaats van Spreadshirt en op de e-commerce marktplaatsen van derden bedraagt de designprijs minstens 10% van de klantprijs van het product met jouw design, de basismarge voor verkoop in de Spreadshop bedraagt minstens 10% van de klantprijs met één afdrukbereik. Als je het hiermee niet eens bent, kan deze door een rechtbank beoordeeld worden.

2. Dit moet je nog weten over je verdienste

2.1. Bestellingen via de klantaccount

Klanten kunnen via hun klantaccount eerder bestelde producten opnieuw bestellen. Voor je verdienste bij zo’n bestelling is het verkoopkanaal dat de klant bij de eerdere bestelling heeft gebruikt doorslaggevend.

2.2. Afrekening en uitbetaling

a) Voorwaarde voor de afrekening van je verdiensten door ons zijn:
- het verstrekken van je gegevens conform alinea A.3.b) en
- het bereiken van een overeenkomstig minimum tegoed op je partner-account.
Indien aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de afrekening maandelijks, uiterlijk op de vijftiende werkdag van de volgende maand, uitgevoerd. Je ontvangt van ons uitsluitend elektronische afrekeningen (crediteringen) in pdf-formaat.

b) Het bedrag van het minimumsaldo is afhankelijk van de valuta in je partner-account en wordt hier vermeld.

c) Het gefactureerde bedrag wordt binnen 15 werkdagen na de afrekening in de geselecteerde valuta door ons uitbetaald. Wij zijn bevoegd de betaling ook in Euro te verrichten; voor een omrekening van de valuta, zijn de wisselkoersen van de Deutsche Bundesbank bepalend.

d) In de partner-account kun je een voor jou geschikte uitbetalingsmethode selecteren. Om uitbetalingen te ontvangen, dien je de nodige betalingsgegevens aan te geven. Jij moet ontvanger van de uitbetalingen zijn. Indien er voor ons kosten ontstaan door het aangeven van foutieve betaalgegevens, moeten deze door jou worden gedragen.

e) Als wij niet in staat zijn om uit te betalen, bijvoorbeeld door onjuiste uitbetalingsgegevens, zullen wij de afrekening annuleren en zal het verrekende bedrag worden teruggestort op je partner-account.

2.3. Omzetbelasting

Partners die hun omzetbelastingplicht in Duitsland hebben aangetoond, ontvangen in aanvulling op de verdiensten conform deze AV ook de wettelijke omzetbelasting. De partner is verantwoordelijk om Spreadshirt steeds in te lichten over de meest actuele status van zijn omzetbelastingplicht in Duitsland.

In geval van partners buiten Duitsland is de omzetbelasting naar ons verlegd overeenkomstig §13b Duitse Wet op de omzetbelasting (UStG, Reverse Charge, verleggingsregeling). Deze partners ontvangen hun verdienste zonder omzetbelasting. Partners met een Europees omzetbelasting-identificatienummer zijn verplicht om dit aan ons mee te delen.

2.4. Belasting

a) Ben je niet in Duitsland gevestigd, dan kunnen je verdiensten onderworpen zijn aan de beperkte belastingplicht in Duitsland. In geval §50a Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) wordt de inkomsten- of vennootschapsbelasting geheven door middel van inhouding van de belasting.

b) Wij zijn verplicht om voor jouw rekening de belasting in te houden en verminderen de uitbetaling van de verdienste dienovereenkomstig. De ingehouden belasting melden we de Bundeszentralamt für Steuern (BZSt, Duitse federale belastingdienst) en dragen die aan deze af. Op verzoek ontvang je van ons een belastingattest overeenkomstig het officieel voorgeschreven voorbeeld. Voor jou kan echter ook een van de volgende uitzonderingen van toepassing zijn.

c) De Bundeszentralamt für Steuern kan ons op aanvraag machtigen een ​​vereenvoudigde procedure toe te passen voor de inhouding van de belasting. Daardoor is het mogelijk dat over je verdiensten in Duitsland geen of slechts met een laag tarief belasting wordt geheven. Voor de toepassing van deze vereenvoudigde procedure moet er een belastingverdrag inzake vermijden dubbele belasting tussen je woon- of vestigingsplaats en Duitsland beschikbaar zijn en moet aan andere voorwaarden worden voldaan. Met de aanvraag voor deelname aan deze vereenvoudigde procedure wordt onze en jouw toestemming voor het doorsturen van gegevens naar je woon- of vestigingsplaats overeenkomstig §50d lid 5 S. 5 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) als gegeven geacht. De Duitse fiscus kan de belastingdienst van je woon- of vestigingsplaats informeren over de verdiensten.

d) Indien je voldoet aan de wettelijke eisen, kun je bij het Bundeszentralamt für Steuern de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van belasting aanvragen. Indien wij op het moment van de afrekening van de verdiensten een geldige vrijstellingsverklaring hebben ontvangen, zullen we dienovereenkomstig geen belasting inhouden.

e) Ben je in de gevallen van punt c) of d) slechts voor een deel van de inhouding van belasting vrijgesteld, zijn we verplicht tot inhouding van de resterende belasting voor jouw rekening, en wordt de uitbetaling aan jou dienovereenkomstig verminderd. In dit geval melden we de ingehouden belasting aan het Bundeszentralamt für Steuern en dragen we die hieraan af. In zoverre dit door de wet vereist is, ontvang je van ons na verzoek een belastingattest overeenkomstig het officieel voorgeschreven voorbeeld.

3. Je inhoud en je gebruik van onze diensten

a) De inhoud die je met behulp van onze diensten publiceert, behoort aan jou toe (“jouw inhoud”).

Hiertoe behoren met name:

 • jouw beschikbaar gestelde designs
 • jouw aanduidingen en
 • andere voor je Spreadshops beschikbaar gestelde inhoud (bijvoorbeeld logo's en afbeeldingen).

b) Je bent verantwoordelijk voor je eigen inhoud. Daarom waarborg je en verplicht je je tegenover ons en onze filialen, wettelijke vertegenwoordigers, personeel en onderaannemers (gezamenlijk ‘rechthebbenden’) dat

 • jouw inhoud
 • de websites, waarop je Spreadshops of producten integreert,
 • je reclamemaatregelen voor je inhoud en Spreadshops en
 • je enig ander gebruik van onze diensten geen wetten of rechten van derden (met name auteursrechten, persoonlijke rechten, merkrechten en andere naburige rechten) schenden. Indien dergelijke claims tegen jou worden ingediend, dien je ons daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen.

c) We zijn niet verplicht je inhoud te gebruiken. Onafhankelijk van andere regelingen in deze AV zijn we bovendien te allen tijde bevoegd om de publicatie van je inhoud af te wijzen, op bepaalde verkoopkanalen te beperken of te beëindigen.

d) Indien bij ons een redelijk vermoeden ontstaat ​​dat er wetten of rechten van derden worden geschonden door jouw gedrag, kunnen we met name volgende maatregelen nemen:

 • je verdiensten inhouden tot het conflict definitief is opgehelderd
 • de publicatie van je inhoud onmiddellijk beëindigen en
 • de door derden gevraagde informatie over je inhoud beschikbaar stellen (dit omvat ook informatie over de herkomst, productie, verkoop en distributie van je inhoud).

e) In geval van overtreding van de hiervoor genoemde verplichtingen kunnen de rechthebbenden van jou de daaruit voortvloeiende schade en vrijstelling van alle claims van derden eisen

4. Reclame

Voor promotionele doeleinden hebben wij het recht om jouw inhoud te gebruiken en jou als referentie te noemen. Wij zijn echter niet verplicht om jou te noemen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

a) In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij (en onze wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en onderaannemers) aansprakelijk tegenover jou enkel voor schade voortvloeiend

 • uit verwonding van het leven, lichaam of de gezondheid, of
 • uit een tekortkoming in de nakoming van het contract, d.w.z. de schending van een verplichting waarvan de nakoming de uitvoering van het contract op juiste wijze überhaupt mogelijk maakt en op wiens naleving jij regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen; in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de verdienste van de voorzienbare, typisch optredende schade.

b) De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is echter niet van toepassing indien wij tegenover jou

 • een gebrek op frauduleuze wijze verbergen,
 • een garantie voor de kwaliteit van goederen hebben gegeven
 • in het kader van een wettelijke regeling, ongeacht de fout, verantwoordelijk zijn.

6. Contractduur

Het contract met jou wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd. Als je je partner-account sluit, staat dat gelijk aan een opzegging. Na een opzegging zullen we je partner-account afrekenen conform alinea D.2.2. ongeacht het bestaan van een minimumsaldo.

7. Slotbepalingen

a) Jij hebt een recht op verrekening en een opschortingsrecht voor zover jouw vordering rechtsgeldig vastgesteld of onomstreden is. Bovendien kun je een opschortingsrecht alleen uitoefenen, als je vordering baseert op dit contract. Je claims wegens gebreken resp. je garantieclaims blijven in ieder geval onaangetast.

b) Je mag je partner-account en het contract met ons niet overdragen op andere personen. Hetzelfde geldt voor je vorderingen uit het contract met ons.

c) De van deze voorwaarden afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende contractuele regelingen van uzelf (bijvoorbeeld uw eigen algemene handelsvoorwaarden) zijn niet van toepassing.

d) Wijzigingen van het contract met u (met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden) kunnen ook als volgt overeengekomen worden:

aa) Als de wijziging van het contract voor u redelijk is, hebben wij het recht om het contract te wijzigen, indien

 • er juridische, wettelijke, economische of technische omstandigheden die aan de grondslag liggen van dit contract, wijzigen, of
 • indien er nieuwe functies van onze diensten ingevoerd worden of bestaande functies van de diensten aangepast worden.
 • Een verandering wordt beschouwd als redelijk, in zoverre het contractuele evenwicht er niet significant door verstoord wordt en er geen significante beperking van de door u gebruikte diensten uit voortvloeit.

bb) Indien we het contract in deze gevallen wijzigen, zullen we u hierover uiterlijk drie weken vóór de beoogde ingangsdatum van de contractwijziging op de hoogte stellen en u de geldigheid van het nieuwe contract aanbieden. Als u geen bezwaar tegen de geldigheid van het nieuwe contract binnen de termijn van drie weken na ontvangst van onze aanbieding door schriftelijke kennisgeving aan ons kenbaar maakt, gelden de wijzigingen na de termijn als door u aanvaard. Als u het niet eens bent met de geldigheid van de nieuwe contractvorm en -termijn, zal het contract worden voortgezet zonder verandering. Wij behouden ons echter het recht voor om in dit geval de overeenkomst met u op te zeggen om een ​​uniforme behandeling van alle partners te waarborgen. Aan het begin van de drie weken durende bezwaartermijn, zullen wij u opnieuw informeren over uw bezwaarrecht, de mogelijkheden voor de verklaring van uw bezwaar en de beoogde betekenis van uw gedrag.

e) Het contract met u is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het internationaal uniform recht, in het bijzonder het UN-kooprecht, alsook het conflict van wetten.

f) In het geval dat het tot geschillen tussen u en ons komt die voortvloeien uit de overeenkomst, is onze plaats de plaats van jurisdictie, wanneer

 • u een handelaar bent in termen van het Duitse Wetboek van Koophandel
 • u over geen algemene bevoegdheid in Duitsland beschikt
 • u uw woonplaats of gewone verblijfplaats na het sluiten van het contract buiten Duitsland verplaatst of
 • ons uw woonplaats of gewone verblijfplaats bij het indienen van een klacht onbekend is.

g) Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, of indien deze Algemene Voorwaarden een leegte of achterpoortje bevatten, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Leuk dat u de Algemene Voorwaarden tot het einde doorgenomen heeft. Wij wensen u veel succes met Spreadshirt.